سفارش تبلیغ
صبا ویژن
اندیشه، حکمت را ثمر می دهد . [امام علی علیه السلام]
لوگوی وبلاگ
 

آمار و اطلاعات

بازدید امروز :204
بازدید دیروز :275
کل بازدید :272165
تعداد کل یاداشته ها : 5436
99/5/17
4:23 ع
مشخصات مدیروبلاگ
 
لیلی یاسمنی[59]

خبر مایه
لوگوی دوستان
 

جانا

مرد روزها? از دست رفته ? نه چندان دورم

کاش "دوستت دارم"

ا?نهمه ب? قدرت نبود.


جانا

چقدر صدا?ت را دوست داشتم

و هم?ن پر?روزها? نه چندان دور اگر بود،

م? پرس?د?: "داشت?؟؟؟"

و م? گفتم:

دارم.


جانا

من ستاره ها? آسمان کو?ر را

با تو کشف کرده ام

?ادت هست؟

من عشق را

با تو کشف کرده ام

و هم?ن پر?روزها? نه چندان دور اگر بود،

م? پرس?د?: ب?دار?؟

و م? گفتم:هم?شه

م? پرس?د? چه م?کن?؟

م? گفتم: م? شمارم... تا خواب...


جانا

دلتنگ? ها?م برا? تو

فعل ها? حال من

ماض? نم? شوند

"دارم" ها، "داشتم" نم?شوندجانا

من هنوز از تو ب?دارم...

و هنوز نرگس ها? خشک مرا ?اد تو م? اندازند

تمام من

تمام نرگس ها حت? وقت? رفته ا?

حت? وقت? نم?پرس?: ب?دار?؟

حت? وقت? دوستم ندار?

تمام فعل ها? حال

تمام حالم

برا? تو


| مهدیه لطیفی |